SRS I ALMEDALEN 2018

Kan ett modernt CSR- och hållbarhetsarbete innebära samarbete mellan två i grunden olika organisationer och utmana normer om kvinnligt och manligt, förebygga våld och bidra till jämställdhet?

Kom och lyssna på hur SRS och Unizon arbetar tillsammans med förebyggande säkerhetsarbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ilya Treutiger, VD SRS, deltar i panelen tillsammans med Olga Persson, Generalsekreterare Unizon, vid seminariet ”Feministiskt CSR – ett modernt hållbarhetsarbete”.

För mer information inför Almedalen 2018 se gärna: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54929