Visste du att höstlovet är en av de perioder det begås mest inbrott?

Antalet bostadsinbrott i Stockholms län har nästan halverats under det senaste året. I polisens jämförelse av perioderna januari till maj 2020 respektive januari till maj 2021 har antalet inbrott i region Stockholm (där även Gotland ingår) minskat från totalt 1 997 till 1 002 inbrott.  Vanligtvis har de anmälda villainbrotten haft en säsongsbetonad prägel där november varit den månad då flest villainbrott har anmälts, tätt följt av oktober och december enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Under pandemin har denna säsongsvariation dock inte varit lika tydlig. En förklaring till detta kan vara de restriktionerna som inneburit att allt fler har jobbat hemma under perioden samt att internationella stöldligor haft det svårare att resa in i landet.

De flesta bostadsinbrotten sker under dagtid, på vardagar eller under storhelger som jul och allhelgonahelgen, genom att altandörr eller fönster bryts upp på baksidan. Nu när restriktionerna har tagits bort och samhället börjat öppna upp sig igen ökar risken för att antalet bostadsinbrott återgår till tidigare mönster och nivåer.

Har ni funderingar kring din säkerhet?
Kontakta oss så leder vi er rätt