SRS  Securitys grundläggande tips för cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en viktig aspekt av modern affärsverksamhet. Med det ökande beroendet av digital teknik är företag mer sårbara än någonsin för cyberhot som dataintrång, ransomware-attacker och phishing-bedrägerier. För att skydda mot dessa hot är det viktigt för företag att implementera starka cybersäkerhetsmetoder. I den här artikeln utforskar SRS några tips för cybersäkerhet som kan hjälpa ditt företag att förbättra sin cybersäkerhet.

Möt Jacqueline Schwab cybersecurity analyst på SRS Security. Jacqueline jobbar framför allt med omvärldsbevakning inom hot och sårbarheter samt utbildar både företag och privatpersoner i att stärka deras säkerhetstänk.

”Det är lätt att lägga fokus på organisationers stora mål och glömma bort hur sårbara vi kan vara när det kommer till våra enskilda anställda. Därför är det viktigt att kontinuerligt utbilda personalen inom cyberhot för att hålla en stadig nivå i grundkunskaperna inom cybersäkerhet.”

 1. Starka lösenord
  En av de mest grundläggande men viktiga åtgärderna är att använda starka lösenord. Svaga lösenord är lätta för hackare att gissa eller knäcka med hjälp av automatiserade verktyg. Ett starkt lösenord är långt, snarare än komplext. 15 tecken är en bra inriktning och får gärna vara lätt att komma ihåg och en kombination av ord, tänk en lösenfras. Att sen använda unika lösenord på var plattform gör att samtliga av dina konton inte blir påverkade när lösenorden på en plattform väl läcks.
 2. Multifaktorautentisering
  Ett annat effektivt sätt att skydda mot cyberhot är att använda multifaktorautentisering (MFA). MFA lägger till ett extra säkerhetslager genom att kräva att användarna tillhandahåller ytterligare information utöver sitt lösenord, till exempel ett engångslösenord som genereras i en applikation på telefonen eller via biometri som fingeravtrycksskanning/ansiktsigenkänning. MFA kan hindra hackare från att få tillgång till konton även om de lyckas gissa eller stjäla ett lösenord.
 3. Datakryptering
  Datakryptering är processen att konvertera känsliga data till kod som inte kan läsas utan en dekrypteringsnyckel. Kryptering skyddar information från obehöriga även vid åtkomst, särskilt när den överförs via internet eller lagras på en enhet. Företag bör använda kryptering för all känslig information, inklusive finansiell information, personuppgifter och immateriella rättigheter.
 4. Regelbundna uppdateringar och korrigeringar
  Cyberhot utvecklas ständigt, och sårbarheter i programvara är ofta startpunkten för attacker. För att förhindra att dessa sårbarheter utnyttjas är det viktigt att regelbundet uppdatera programvara och tillämpa säkerhetskorrigeringar. Detta inkluderar inte bara operativsystem och applikationer utan även firmware, routrar och andra nätverksenheter.
 5. Medvetenhet
  Anställda är ofta den svagaste länken i ett företags cybersäkerhetsförsvar. Många cyberattacker börjar med socialtekniska tekniker som phishing-e-postmeddelanden eller telefonbedrägerier som lurar anställda att tillhandahålla känslig information. För att förhindra dessa attacker är det viktigt att tillhandahålla regelbunden cybersäkerhetsutbildning till anställda. Detta bör innehålla instruktioner om hur man identifierar och rapporterar misstänkta e-postmeddelanden eller telefonsamtal, samt bästa praxis för lösenordshantering och säkra surfvanor.

Att implementera starka cybersäkerhetsmetoder är avgörande för att skydda ditt företag från cyberhot. Genom att följa dessa tips kan ditt företag minska risken för dataintrång, skydda känslig information och upprätthålla kundernas och partnernas förtroende. Cybersäkerhet är dock en pågående process och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste hoten och bästa praxis. Genom att prioritera cybersäkerhet kan företag se till att de är förberedda på vilka cyberhot som än kan komma i deras väg.

Kontakta oss på cyber@srsgroup.se så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig!