Sveriges medlemskap i Nato – vad innebär det för säkerhetsskyddet?

Flag_of_NATO.svg

Den 7 mars nåddes vi äntligen det glädjande beskedet att Sverige nu är medlem i Nato. Sverige skyddas nu av nordatlantiska fördragets artikel 5 och med denna följer en skyldighet att även försvara de andra medlemsländerna vid ett eventuellt angrepp. Men med medlemskapet följer även andra skyldigheter, bl.a. att skydda viss information som av Nato har bedömts som säkerhetsskyddsklassificerad (eller med Natoterminologi Nato Classified). Hur tillgodoser vi dessa krav? Låt oss titta närmare på denna fråga.

Artikel om Nato och säkerhetsskydd 2024-03-07

 

Martin Waern
Affärsområdeschef för nationell säkerhet och försvar
SRS Security AB