Vad är en arbetsplatskontroll och hur arbetar man med dem på SRS?

I alla branscher och samhällsområden förekommer kriminella företag och organisationer som medvetet bryter mot lagar och regler i arbetslivet. Detta kallas arbetslivskriminalitet och bidrar till att arbetstagare utnyttjas, företag som följer regler plötsligt får orimlig konkurrens och samhällets välfärd tar stryk när företag inte betalar skatt eller avgifter. Det finns entreprenörer som tar sitt ansvar, men tyvärr finns det många som väljer att gå utan en kontroll i hopp om att ingen ska märka. SRS Security arbetar aktivt för att bidra till en sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på arbetsplatser, och på ett långsiktigt sätt bidra till social hållbarhet.

Minska fusk med arbetsplatskontroller

Arbetsplatskontroller är ett verktyg för uppföljning och för att försäkra att samtliga parter följer gällande avtal och regelefterlevnad. Vidare syftar kontrollen till att försvåra och minska fusk i bl.a. bygg-, fastighet-, städ-, restaurang- och transportbranschen. En arbetsplatskontroll genomförs för att försäkra om att det finns schyssta villkor för de anställda, att det finns en sund konkurrens mellan bolag i branschen och att rätt bolag och rätt individer är på rätt plats, samt att kunna sluta cirkeln “upphandling-avtal-kontroll”.

Med över 15 års erfarenhet från den offentliga sektorn har SRS Security en omfattande erfarenhet av att framgångsrikt planera och genomföra komplex kontrollverksamhet.

Vår erfarenhet har visat oss komplexiteten och utmaningarna som branscherna står inför, detta gör att vi ser oss som en av nyckelaktörerna som tillsammans med kunden arbetar mot arbetslivskriminalitet och osunda förhållanden inom de utsatta branscherna.

Hur genomförs arbetsplatskontroller?

Kontrollverksamheten omfattar flertalet olika steg för att kunna kartlägga om det pågår arbetslivskriminalitet eller osunda förhållanden på arbetsplatsen. De största stegen i kontrollerna utgörs av informationshämtning, bakgrundskontroller, analyser och utredningar, som är sammanflätade med operativa insatser och utbildningar. Bäst effekt får vi genom att använda samtliga steg i en kontroll, i syfte att samla på oss information som leder till att ge en så rättvis bild som möjligt.

SRS kan bland annat bistå med:

  • Utbildningar
  • Avtals- och upphandlingsstöd
  • Bakgrundskontroll av företag eller individ
  • Arbetsplatskontroll
  • Utveckling av rutiner och processer för att underlätta för både företags-, projekts- och platsledning

Möt SRS Senior Manager Daniel Frigghe

Daniel Frigghe jobbar som Senior Manager på SRS Security. Han är projektchef och har helhetsansvaret för bland annat upphandlingar, utveckling och kundansvar. Sedan 2018 har han bedrivit arbetsplatskontroller och utvecklat och drivit kontrollverksamhet tillsammans med bland annat Rättvist byggande. Daniel är en av dem med störst erfarenhet i Sverige av att leda, genomföra och utveckla arbetsplatskontroller, och har själv en bakgrund från såväl byggbranschen som myndighet med kontrollverksamhet.

”Om alla inblandade parter, både entreprenörer och byggherrar m.fl. tog sitt fulla ansvar skulle vi tillsammans kunna minska detta fusk på avsevärt mycket kortare tid” säger Daniel Frigghe

Vem eller vilka på SRS Security samarbetar du främst med vid en arbetsplatskontroll?

Vi är idag ett litet team som arbetar heltid på detta projekt, men vi har stöd från hela bolaget beroende på i vilket skede och vilken uppgift som vi har. Så sammantaget är detta projekt likt många andra ett som involverar nästintill alla delar av SRS.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag arbetar mycket med kundkontakt, upphandlingar och utveckling, samt stöttar vid kontroller när tid finns.

Vilka är de mest spännande fall du arbetat med och varför?

Svårt att svara på då alla kontroller är unika och ger olika förutsättningar både avseende innan, under såväl som efter en genomförd kontroll.

Vad är det bästa med att arbeta med arbetsplatskontroller på SRS Security?

Att tillsammans med kunden och myndigheter arbeta mot arbetslivskriminalitet och osunda förhållanden inom de utsatta branscherna. SRS Security bidrar på detta långsiktiga sätt till social hållbarhet.

 

Kontakta oss för ytterligare information om SRS säkerhetstjänster och arbetsplatskontroller.