Vad är visselblåsning och hur skyddar lagen visselblåsare?

Sports,Business.,Man,In,Suit,Wearing,A,Whistle,With,Red

Visselblåsare spelar en avgörande roll för att allvarliga oegentligheter ska nå offentlighetens ljus. Men vad är egentligen visselblåsning och vem är enligt lag en visselblåsare?

En visselblåsare, eller whistleblower, är en person som larmar om allvarliga missförhållanden, korruption eller andra oegentligheter inom ett företag eller en myndighet. Visselblåsaren vänder sig oftast i första hand till massmedia, fackliga organisationer eller något dedikerat kontrollorgan för att förmedla den känsliga informationen, tex. Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Begreppet visselblåsning härstammar från den engelska poliskårens användning av visselpipor, som användes för att uppmärksamma omgivningen om ett pågående brott.

Nya visselblåsarlagen stärker informatörers skydd
Att inta rollen som visselblåsare innebär i regel att utsätta sig själv för risker. Åtal rörande spionage, förtal, avskedning eller omplacering är exempel på vanliga konsekvenser för en visselblåsare.

Lyckligtvis finns det en lagstiftning som skyddar arbetstagaren mot repressalier om denne skulle välja att rapportera om missförhållanden. Den 17 december 2021 trädde en komplettering och skärpning av lagen i kraft. Nya visselblåsarlagen ställer krav på alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda att upprätta en särskild anmälningsfunktion för visselblåsning. Det ska finnas en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska hanteras, lagras och följas upp.

Visselblåsares identitet har rätt att omfattas av fullständig sekretess och anonymitet. Den nya lagstiftningen innebär ett ännu starkare skydd för den enskilde uppgiftslämnaren och tydligare krav på hur uppgifter som rapporteras ska hanteras på ett säkert sätt.

Vad räknas som visselblåsning?
Hur vet jag att mina känsliga uppgifter om min arbetsplats omfattas av och ger skydd enligt visselblåsarlagen? Visselblåsarlagen åsyftar larm som kan anses vara av allmänintresse, det kan t.ex. röra sig om överträdelser av EU-rätt, GDPR, säkerhet i nätverks- och informationssystem, offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, hälsa och konsumenträtt.

Vem omfattas av visselblåsarskyddet?

  • Arbetstagare
  • Egenföretagare
  • Volontärer
  • Praktikanter
  • Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt aktieägare som är verksamma i ett bolag
  • Fysiska personer som bistår visselblåsaren vid rapporteringen eller har anknytning till denne
  • Juridiska personer som visselblåsaren äger, arbetar för eller på annat sätt har anknytning till

Det är värt att belysa att skyddet gäller före, under och efter visselblåsningen.

Säker visselblåsning med SRS
Förfogar ni inte över kompetens internt för att säkerställa en fungerande lösning för regelrätt visselblåsning enligt den nya lagstiftningen? Välj en trygg outsourcingpartner. SRS har 15 års erfarenhet av att förebygga och opartiskt utreda oegentligheter inom både privat och offentlig sektor. Våra utredningar lutar sig mot samma metodik som används inom polismyndigheten och ska kunna användas som bevisföring enligt svensk rätt.

Trygg lösning för anmälningar
I egenskap av säkerhetsspecialister har vi lång erfarenhet av att ta fram lösningar som alltid säkerställer samtliga inblandades integritet och konfidentialitet, så även när det gäller visselblåsning. Vi har skapat en användarvänlig webblösning där visslaren via en länk omdirigeras till SRS egen visselblåsarsida. Lösning är enkel att implementera i befintliga system och ger en kvalitativ bevissäkring där anmälaren kan vara anonym och känna fullständig trygghet i att kedjan aldrig bryts.

Utöver nämnda anmälningslösning bistår vi med ett dedikerat utredningsteam med lång erfarenhet av komplexa ärenden, egen juridisk expertis och global räckvidd.

Fördjupning – lyssna på Visselpodden
Vill du fördjupa dina kunskaper om visselblåsning? Då rekommenderar vi att du lyssnar på vår podcast Visselpodden. I podden träffar Pia Thevselius, chef för visselblåsartjänsten på SRS, och Mikaela Åkerman, oberoende journalist, människorna som vågat slå larm, samt jurister, journalister, poliser, politiker och andra experter på ämnet för att gå till botten med hur klimatet för visselblåsning ser ut i Sverige idag. .

Intresserad av SRS visselblåsartjänst? Kontakta oss gärna för mer information.