Risk Management

Vad är Risk Management?

Risk Management, eller riskhantering handlar inom säkerhetsbranschen om att sammansmälta det bästa som finns på marknaden inom teknik, metodik och analys med ett företags eller en organisations utmaningar och förutsättningar. Det bygger på ett system med flera komponenter, där var och en motsvaras av en samling säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna verkar tillsammans för att komplettera varandra, men också individuellt för att skydda de enskilt viktigaste tillgångarna. På så sätt kan en organisation bemöta var och en av sina säkerhetsutmaningar på ett anpassat sätt.

Vad är Security Risk Management med SRS?

Inom risk management erbjuder SRS specialiserade tjänster inom Security Risk Management. De grundar sig i flera olika sorters säkerhetsåtgärder, där var och en av dessa verkar både tillsammans och individuellt. Genom ett fundament av proaktivitet och riskminimering kan SRS skräddarsy ett företags, en myndighets eller en organisations säkerhetsarbete inom Risk Management för att ni ska kunna få ökade möjligheter inom ert fält.

Security Risk management för nya utmaningar

Många företag upptäcker nya och samtidiga utmaningar inom säkerhet. SRS är er strategiska partner och vårt säkerhetsbolag arbetar med det internationellt vedertagna konceptet Security Risk Management. Vi levererar behovsanpassade säkerhetstjänster till företag och organisationer, så att ni kan nå era mål utan säkerhetsstörningar som avbryter på vägen dit. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan öka era möjligheter.