Cybersäkerhet

Idag är i cyberhot ett ständigt hot mot alla typer av verksamheter. SRS Cyber Security minskar riskerna för att ert företag eller organisation ska drabbas av informationsförluster, avbrott och intrång i era it-system.

Säkerhet för en digitaliserad värld

SRS erbjuder riktade tjänster inom cybersäkerhet, inklusive kompetenshöjande utbildningar för såväl styrelse- och ledningsgrupper som personal. Med beprövad kompetens och bred expertis inom informations- och cybersäkerhet arbetar vi proaktivt för att höja er säkerhet i det digitala rummet.

Genom att kartlägga era unika skyddsvärden, identifiera hot och sårbarheter samt hjälper er vidta anpassade skyddsåtgärder som minimerar era risker. Våra cybersäkerhetsexperter kan stödja med utredningar, forensik och säker hantering av exempelvis anställningsavslut. Vidare erbjuder vi även tjänster som phishing eller candy drop-test som prövar er personals säkerhetsmedvetenhet.

Cybersäkerhetstjänster

Nedan är ett urval av våra mest efterfrågade tjänster.

Cyber Readiness Review (CRR)

Genom en grundlig översyn av er informations- och cybersäkerhetspolicy, ert säkerhetsmedvetande, er fysiska säkerhet och personalsäkerhet skapar vi en komplett kartläggning av er säkerhetsstatus. Baserat på insikter om nuläget identifieras prioriterade åtgärder gällande policy, ledningssystem, planering, it-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, beredskap, övningar och utbildningar. En Cyber Readiness Review levererar en tydlig bild av vilka åtgärder som krävs för att höja er informationssäkerhetsnivå på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Threat Intelligence Alerts (TIA)

Genom skräddarsydd omvärldsbevakning upptäcks läckor eller hot mot verksamheten i ett tidigt skede och flaggas. Innan skadan är skedd. Med våra unika verktyg kan vi identifiera om era skyddsvärden förekommer i deep och dark web vilket indikerar en ökad risk för angrepp, ett pågående intrång eller aktiva insiders. TIA skyddar ert företags anseende då informationsläckor upptäcks och åtgärdas innan de hunnit bli allmänt känd.

Intrångsdetektering

Ligg steget före angriparen. För att kunna upptäcka och identifiera ett pågående intrång i era molntjänster, klienter och servrar använder SRS en avancerad tjänst inom artificiell intelligens (AI). På så sätt kan vi identifiera 58 olika aktiviteter som en angripare gör under ett dataintrång, upptäcka intrånget och vidta nödvändiga skyddsåtgärder innan er data har hamnat i fel händer. Statistik visar att en angripare är aktiv i genomsnitt 101 dagar i ett nätverk innan den röjs. SRS tjänst kan vara helt avgörande för att upptäcka ett intrångsförsök i tid.

Testa er informations- och cybersäkerhet

Sätt er nuvarande beredskap på prov. Vårt ”Red Team” genomför praktiska kontroller för att pröva om er personal, era system och rutiner upptäcker olika typer av it-angrepp. Syftet och målet är dels att identifiera luckor i ert cyberförsvar av informationstillgångar och att utbilda er personal. Med hjälp av dessa test blir personalen mer observant och bättre på att upptäcka kartläggningar, förberedelser, intrångsförsök eller lyckade intrång.

Utredningar och konsultation

SRS erbjuder utredningsstöd vid misstänkta incidenter samt konsultation för cybersäkerhet, informations- och cybersäkerhetspolicy, cyberhot, riskanalys, sårbarhetshantering, säkerhetsåtgärder, incidenthantering, kodgranskning, metoder och teknik- och systemlösningar.
  1. CRR
  2. TIA
  3. Intrångs-detektering
  4. Test av cybersäkerhet
  5. Utredningar och konsultation

Utbildningar i cybersäkerhet

Förhindra intrångsförsök och cyberhot med SRS utbildningar inom cybersäkerhet.

Scandinavian Risk Solutions.

Behöver ni förbättra er cybersäkerhet?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.