Riskbedömningar

Ett hot bör alltid hanteras. Oavsett om det är faktiskt, upplevt eller överfört. Därför utför SRS anpassade riskbedömningar – så att aktuella säkerhetsåtgärder alltid baseras på fakta.

Riskbedömningar för ett förändrat säkerhetsläge.

Bevaka. Bedöma. Skydda.

Under senare år har säkerhetsläget blivit allt mer komplicerat och svårtolkat. Den tydliga avgränsningen mellan låg-, medel- och högriskdestinationer har suddats ut – vilket påverkar alla personer, organisationer och myndigheter som bedriver verksamhet i Sverige eller utomlands.

Det är här SRS kommer in i bilden. Vårt arbete med riskbedömningar går ut på att hjälpa er att identifiera och bedöma aktuella säkerhetsrisker mot er. SRS bevakar, analyserar och bedömer hot och risker utifrån er specifika situation. Oavsett om du är privatperson eller representerar en myndighet eller organisation. SRS hot- och riskbedömningar ger er ett välgrundat beslutsunderlag och tydliga rekommendationer framåt.

Proaktivitet med omvärlds-
bevakning och riskbedömning

Riskbedömningar och omvärldsbevakning kan användas både i preventivt syfte och i händelse av ett konkret hot mot individ, geografisk plats eller verksamhet. Syftet är att ta fram information och underlag om aktuella hotbilder, att få tidig förvarning om potentiella risker eller att skapa en tydlig lägesbild då en incident redan skett. Därför erbjuder SRS både löpande bedömningar och särskilda punktinsatser vid behov.

Med vår omvärldsbevakning identifieras risker mot individer och verksamheter genom bevakning av en omfattande mängd källor och trafikflöden. Baserat på era skyddsvärden och våra världsledande tekniska lösningar samlar vi in information från öppna källor, sociala medier, interna källor samt från dolda källor på den del av nätet som kallas dark web. Vi arbetar tätt tillsammans med er och bedömer strategiskt och taktiskt era säkerhetsrisker, hot och sårbarheter. Arbetet sker löpande eller på förfrågan, alltid utifrån era behov.  

Riskbedömningstjänster

Nedan är ett urval av våra mest efterfrågade tjänster.

Säkerhetsbedömningar

Låt SRS göra en professionell bedömning av era sårbarheter, säkerhetsrisker och hot. Vi levererar anpassade rapporter med fokus på analys och bedömning vid exempelvis utlandsresor, event eller vid hot mot individer. Våra säkerhetsbedömningar ger er insikt och beslutsunderlag för hur riskerna bör hanteras. SRS säkerhetsbedömningar ger möjligheten att begränsa påverkan på både individ och verksamhet, vid allt från resor till högriskområden till deltagande vid ett särskilt utsatt event.

Omvärldsbevakning

SRS bevakar era skyddsvärden för att upptäcka olika hot mot individer och verksamheter. Vi övervakar över 100 källor och trafikflöden på internet och sammanställer trafik, analyser, bedömningar samt hot- och riskteman utifrån era specifika skyddsvärden. Vår unika tillgång till databaser på dark web ger oss även förmåga att bevaka känsliga personuppgifter. SRS omvärldsbevakningstjänst gör det möjligt för er att ständigt vara uppdaterade gällande allt som rör era prioriterade tillgångar. Ni får kontinuerligt information om hur de omnämns, var de omnämns och vilka säkerhetsrisker detta kan innebära.

Sentimentanalys

Ta reda på hur allmänheten uppfattar er organisation. Med hjälp av unika tekniska lösningar kan SRS följa hur ert varumärke omnämns i nationell och internationell media. Vi identifierar ursprunget, källorna och spridningen av positiva och negativa reaktioner samt kommentarer. SRS följer trender vad gäller volym och uppfattningar samt undersöker hur dessa förändras över tid. Vi ser till att ni kan agera baserat på fakta och ger er möjligheten att följa utvecklingen i realtid.
  1. Säkerhets­­bedömningar
  2. Omvärlds­bevakning
  3. Sentimentanalys

Scandinavian Risk Solutions.

Behöver ni stöd inom omvärldsbevakning
eller riskbedömning?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.