Vad är kris?

Vad är kris? Svensk krisberedskap i korthet

Vad är en kris?

En extraordinär händelse. Det är den ofta använda beskrivande synonymen till ordet “kris”. Men för att verkligen förstå vad en kris är behöver man förstå vad en krissituation implicerar i praktiken. En kris innebär att grundläggande funktioner och värden hotas eller förhindras. Sådana funktioner kan ha att göra med till exempel vatten- och elförsörjningen eller rörelsefriheten. Med det sagt kan en en viss extraordinär händelse mycket tydligt innebära en kris för vissa människor, medan det för andra kanske inte skulle upplevas som en kris. 

Hur fungerar svensk krisberedskap?

I Sverige är arbetet med krisberedskap organiserat på olika nivåer av samhället. Gemensamt för länsstyrelser, kommuner och och myndigheter, men faktiskt även för företag och organisationer är att se till att samhället ska kunna fortgå på ett så vanligt sätt som möjligt, trots de hotade eller förhindrade funktionerna. 

Beredskap med krisledning från SRS

Säkerhetsbolaget SRS är er partner inom krisledning, oavsett om ni som behöver stöd är ett företag, en myndighet eller agerar privat. Välkomna att kontakta oss för att ta reda på hur våra säkerhetstjänster och säkerhetsutbildningar kan hjälpa er att fortsätta nå era mål, även under en krissituation.