Vad är resiliens?

Vad är resiliens?

Ordet “resiliens” är ett låneord från engelskans “resilience” och används inom många olika branscher. Så även i säkerhetsbranschen. Så vad är resiliens? Här går vi igenom några olika betydelser av termen och förklarar vad det innebär för säkerhetsbolag.   

Vad betyder resiliens?

Det engelska ordet “resilience” betyder ungefär elasticitet, spänst eller eftergivenhet. Det handlar om en person eller enhets sätt att anpassa sig till rådande omständigheter och fortfarande verka som vanligt. 

Olika typer av resiliens

  • Resiliens inom psykologin – Psykologisk resiliens handlar främst om en individs förmåga att hantera personliga kriser eller oväntade händelser och är symbol för forskning inom flera psykologiska inriktningar. 
  • Resiliens inom ekologin – Ekosystems kapacitet att återhämta sig efter någon typ av störning eller förändras utan att bli ett annat slags ekosystem kallas ekologisk resiliens. 
  • Resiliens inom säkerhetsbranschen – Resiliens i denna kontext står för förmågan att inte bara minimera skadliga konsekvenser av oförutsägbara och störande händelser utan också förmågan att komma starkare ut på andra sidan. En resilient organisation har processer på plats för att förutse risker, begränsa påverkan av oönskade händelser och kan därför återhämta sig snabbt efter en motgång och uppnå sina verksamhetsmål trots en föränderlig värld.

Bygg upp resiliens med SRS

Säkerhetsbolaget SRS hjälper er att förbereda er på oväntade händelser och lär att både hantera dem samt att verka innan, under och efter dem. Vi finns med er hela vägen, från början till slut, och leder er till att uppnå organisatorisk resiliens tack vare vårt arbete med Security Risk Management. Kontakta oss för att ta reda hur vi kan ta ett helhetsgrepp om ert företags säkerhet.