Så skyddar ni verksamheten mot

Cyberhot

Cyberhot – så skyddar ni verksamheten mot dem

Informationsstölder, systemintrång och -avbrott. Dessa är några av de cyberrelaterade hot som företag riskerar att utsättas för i dagens digitala verklighet. Varje dag kan en rad olika cyberhot drabba verksamheters it-system. Därför är det viktigt att skydda sina it-system och sin verksamhet.

Att anlita ett professionellt säkerhetsbolag är idag nästintill en nödvändighet för att försäkra sig om att ditt företag kan agera proaktivt för att minimera risken för cyberhot samt kunna agera på ett korrekt sätt vid en incident. Med hjälp av tjänster inom cybersäkerhet, som bland annat intrångsdetektering, utredningsstöd vid misstänkta incidenter och en omvärldsbevakning anpassad utifrån just ert bolag, lägger ni en god grund för att upptäcka och åtgärda cyberhot i tid. För att snabbt uppnå en hög riskmedvetenhet inom organisationen där man kan ta beslut om rätt prioritering av it-säkerhetsåtgärder rekommenderas utbildning i cybersäkerhet , för styrelse, ledning och medarbetare

SRS erbjuder flera tjänster inom cybersäkerhet som höjer hela företagets kompetens och beredskap mot cyberhot. Vårt säkerhetsbolag arbetar globalt, mångfacetterat och proaktivt för att höja ert företags it-säkerhet. Kontakta oss redan idag.