IT-säkerhet och instruktioner: Utmaningar vid distansarbete från hemmet

Det pågår en stor omställning inom arbetslivet just nu som en konsekvens av den rådande Covid19-pandemin. Folkhälsomyndigheten bedömer att det pågår en allmän samhällsspridning i Sverige och uppmanar därför fortsatt till allmänheten att vida åtgärder för att begränsa smittspridningen. För att minimera risken för fortsatt spridning förväntas allt fler uppmanas till arbeta hemifrån.

Men vad innebär det när ett antal utan motstycke bestämmer sig för att arbeta på distans samtidigt?

I bifogad rapport följer en kortare sammanställning av CERT.se avseende lägesbild med kompletterande rekommendationer gällande cybersäkerhet framtagna av säkerhetsbolaget SRS:
IT-säkerhet och instruktioner vid distansarbete från hemmet