Rätt nål i rätt höstack

Sara

I det senaste numret av Aktuell Säkerhet (#6, 2019), intervjuas säkerhetsbolaget SRS egna Mattias Wallén, Head of Cybersecurity, och Henrik Reuterdahl, Head of Intelligence på temat hotbildsanalys.

I dagens dynamiska och föränderliga hotbild glöms allt för ofta den digitala säkerheten bort. Fysiska hot överdrivs, medan de immateriella nedprioriteras. En mer holistisk syn hade i många fall varit mer gynnsam för företag och organisationer som verkar i dagens moderna säkerhetsläge. ”Ofta vet man inte ens om att man haft ett intrång eller blivit attackerad förrän långt efteråt”, förklarar Mattias från SRS i artikeln.

Rätt information i rätt tid är det viktigaste vapnet för att säkerställa säkerhet och trygghet men den ohyggliga mängden av tillgänglig information gör det extremt svårt att veta vilken information som är relevant och när. Arbetssättet ”Next Generation Open Source Intelligence” tillsammans med rätt tekniska verktyg gör det möjligt att genomföra korrekt hotbildsanalys och därmed bibehålla ett proaktivt och förebyggande säkerhetsarbete.

För att läsa hela intervjun klicka här.