SRS och Unizon - Föreläsning i Almedalen

SRS Unizon Almedalen 2019

Välkommen till SRS och Unizon gemensamma föreläsning i Almedalen!

När: Onsdag den 3:e juli kl:16:15-17:00

Var: Campus Gotland, sal E35

Människor, särskilt kvinnor, upplever otrygghet på offentliga platser. Vilken roll spelar säkerhetsföretagen i arbetet för jämställdhet och ett samhälle fritt från våld?

Hur ska kommuner och regioner efterfråga rätt kunskap och hur kan de säkerställa värdegrunden hos de företag de anlitar?

Unizon och SRS, två i grunden olika organisationer, presenterar gemensamma erfarenheter för att inspirera fler till ett modernt, jämställt samhälle.

Medverkande:
Ilya Treutiger, VD SRS
Olga Persson, Generalsekreterare Unizon

Moderator:
Matilda Karlsson, SRS