Vad är personskydd?

person-som-arbetar-med-personskydd

Fler och fler bygger upp en beredskap inom personsäkerhet eller låter säkerhetsföretag sköta det – personskydd är idag en alltmer efterfrågad tjänst. Men vad inbegriper termen egentligen? Vad är personskydd?

Vad betyder personskydd?

Personskydd är en samling tjänster inom området personsäkerhet, som har till syfte att säkerställa trygghet för en person eller en familj. Modernt personskydd kan bestå av en mängd olika skyddsåtgärder, vilka varierar och anpassas utifrån situation och kontext. Åtgärderna fastställs efter att en samlad bild av risksituationen tagits fram. Bedömningen, i sin tur, baseras på en mängd olika parametrar, däribland exponering, hotanalys och hotbedömning samt riskanalys och riskbedömning.

Vilka åtgärder finns inom personskydd?

För att säkerställa personlig säkerhet finns flera operativa skyddsåtgärder att ta till inom personskydd. Exempel på dessa är följande:

  • Utbildning för personen eller familjen, i syfte att höja säkerhetsmedvetenheten och minska riskexponeringen. 
  • Olika typer av larmfunktionaliteter. Marknaden erbjuder idag både larm i hemmet och mobila larm som personen eller familjen kan bära med sig, för att nämna några. 
  • Ökad fysisk säkerhet med hjälp av professionella livvakter eller säkerhetsförstärkning kring bostaden, i den mån personen eller familjen bedöms behöva det. 

Vad är personskydd i Sverige?

Vem skyddar egentligen vem i Sverige? Just personskydd kan innebär olika saker för privatpersoner, yrkesverksamma och statsanställda. Personskyddet i Sverige är organiserat på följande sätt:

SÄPO:s personskydd

I Sverige sköter säkerhetspolisen, förkortat SÄPO, personskydd som rör den centrala statsledningen, en främmande stats beskickningsmedlemmar samt personer som deltar vid statsbesök eller liknande händelser.

Försvarsmaktens personskydd

Försvarsmakten tar hand om personskydd för sina nyckelpersoner. Skyddet förses av Militärpolisens personskyddsgrupper och specialförbandet Särskilda OperationsGruppen, förkortat SOG.

Polisens personskydd

Den svenska polisens personskyddsgrupper erbjuder personskydd till de som inte faller under SÄPO:s eller Försvarsmaktens ansvar. Polisen skyddar ofta brottsoffer, vittnen eller andra personer i samhället som är utsatta för hot. Åtgärderna som vidtas varierar, men kan vara alltifrån utfärdande av kontaktförbud till särskilda personsäkerhetsprogram.   

Säkerhetsföretagens personskydd

Slutligen hjälper säkerhetsföretag utsatta personer att säkerställa trygghet, i de fall då aktörerna ovan inte har möjlighet att ingripa. Säkerhetsföretagen tillhandahåller även proaktivt personskydd för till exempel ledande befattningar i näringslivet, men även vid event, tillställningar och möten där risken för en incident bedöms vara hög. Denna typ av personskydd har i syfte att säkerställa tryggheten för individer före, under och efter en incident eller ett hot.

Hur ser marknaden för personskydd ut idag?

Idag är efterfrågan på personskyddstjänster högre än någonsin. Det beror med stor sannolikhet främst på digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, då antalet brott inte har ökat. En viss typ av brott har dock blivit mer förekommande: hot och bedrägerier mot privatpersoner. Detta har troligen att göra med att individers information är lättare att få tillgång till nu för tiden, i jämförelse med organisationers information. Därför är det viktigt att ha god kännedom om vad personskydd är och hur det kan hjälpa er eller någon i er närhet. 

Säkerställ er trygghet med personskydd från SRS

SRS är en ledande säkerhetsaktör med verksamhet i både Sverige och utomlands. Vi erbjuder flera typer av åtgärder inom personsäkerhet. Dessutom besitter vi heltäckande kunskap om säkerhetsbranschen tack vare att vi även tillhandahåller tjänster inom hot- och riskanalyser, omvärldsbevakning och cybersäkerhet. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan säkerställa er trygghet.