Case - Privatpersoner

Personsäkerhet privat

Bakgrund: En välbärgad familj önskade uppnå en tryggare vardag.

Leverans: SRS initierade ett personsäkerhetsprogram (PSP) som omfattade både riskexponering, genomlysning av fysiskt skydd samt utbildning av familjen. Efter personsäkerhetsprogrammet initierades daglig trygghetsrondering av bostaden inklusive abonnemang på SRS Jour (24/7) och SRS ALERT för krisberedskap.

SRS tjänsteområden: personsäkerhet

Personsäkerhet privat

Bakgrund: En välkänd industrifamilj med hög medial exponering utsattes för incidenter och hot och efterfrågade stöd för att uppnå en tryggare vardag.

Leverans: SRS initierade ett personsäkerhetsprogram (PSP) som omfattade både riskexponering, genomlysning av fysiskt skydd samt utbildning av familjen och personal. Efter personsäkerhetsprogrammet initierades daglig trygghetsrondering av hem, arbetsplatser och barnens skolor samt operativt personskydd kring större familjeevenemang. SRS Jour (24/7) och SRS ALERT installerades för krisberedskap.

Vid akuta hot har hotbildsanalyser utförts för att bedöma hotpersons motiv och benägenhet att agera. Operativt personskydd har tillfälligt satts in vid behov tillsammans med tematisk omvärldsbevakning för att kunna följa debatten kring
skyddsperson i öppna källor.

SRS tjänsteområden: personsäkerhet, riskbedömning

Personsäkerhet privat

Bakgrund: En välkänd industrifamilj med hög medial exponering och flertalet tunga poster inom näringslivet behövde säkerställa trygghet i arbetslivet och privat.

Leverans: För att säkra familjens trygghet har SRS efter genomgånget personsäkerhetsprogram (PSP), i samråd med kund, satt in livvaktsskydd dygnet runt, riktad omvärldsbevakning och säkerhetskoordination vid utlandsresor.

SRS tjänsteområden: personsäkerhet, riskbedömning, säkerhetsledning

Bedrägeriutredning privat

Bakgrund: En förmögen privatperson utsattes för ett sofistikerat aktiebedrägeri som resulterade i utbetalningar i mångmiljonklassen. Bedrägeriet omfattade löpande telefon och email-kontakter med olika aktörer samt falska hemsidor och kontorsadresser runt om i Asien

Leverans: SRS genomförde en bedrägeriutredning som omfattade trafikanalys av e-mail, telefonsamtal, bankkonton och individer samt en forensisk utredning av hemsidor och platsbesök vid falska kontorsadresser runt om i Asien. Kunden fick en tydlig bild av händelseförloppet och samtliga inblandade parter. SRS samverkade också med Finansinspektionen (FI) för att säkerställa att aktören och de falska bolagen publicerades på FI:s varningslista för att skydda andra investerare från liknande bedrägerier.

SRS tjänsteområden: utredningar