Personskydd Sverige

Personskydd i Sverige – hur fungerar det?

Personskydd i Sverige – hur fungerar det?

De flesta är bekanta med begreppet “personskydd”, men färre vet vad det faktiskt inbegriper. Vad innebär personskydd i Sverige, egentligen?

Personskydd i Sverige med Säpo

I Sverige finns olika typer av personskydd. De karaktäriseras av att de utförs av olika insatser för att förse personer med vissa, specifika befattningar med personskydd. Säkerhetspolisen levererar personskydd till anställda i den centrala statsledningen, däribland kungafamiljen.

Personskydd i Sverige med Försvarsmakten

Militärpolisen organiserar Försvarsmaktens personskydd, vars främsta uppgift är att förse befattningshavare i Försvarsmaktens ledning med personskydd.  

Personskydd i Sverige för övriga befolkningen

Privata aktörer kan slutligen förse alla i Sveriges befolkning, som yrkes- eller privatpersoner, med personskydd. Bland dessa är vi på SRS, Scandinavian Risk Solutions, en av de främsta. Vi är ett säkerhetsbolag som har spetskompetens av att hantera incidenter gällande personskydd för företagsledningar, myndighetspersoner och privatpersoner, i Sverige och utomlands.

Behöver du personskydd i yrket eller privat? Då har du hittat rätt. Scandinavian Risk Solutions har varit en av Sveriges ledande säkerhetsbolag sedan 2004.