Säkerhetsskyddsanalys

Säkerhetsskyddsanalys – vad är det?

Vad är en säkerhetsskyddsanalys?

Säkerhetsskyddsanalysen utgör det första steget i säkerhetsskyddsarbetet. Sedan 2019 gäller ny säkerhetslagstiftning i Sverige, vilken fått som konsekvens att varje företag, organisation och myndighet bär ansvaret för att skydda sin verksamhet, i de fall då den berör landets säkerhet, mot alla former av möjliga hot och intrång. För att ta reda på vilka säkerhetsåtgärder som en viss organisation behöver är det nödvändigt att grunda arbetet med säkerhetssskyddet i en säkerhetsskyddsanalys. 

Hur genomförs en säkerhetsskyddsanalys?

Säkerhetsskyddsanalysen är ofta komplex och bör därför utföras av ett säkerhetsföretag som SRS. Likväl kan säkerhetsskyddsanalysens syfte förklaras på ett simpelt sätt: den behöver besvara, åtminstone, de fem frågorna nedan.

  1. Vilket eller vilka är verksamhetsmålen?
  2. Vilka skyddsvärden har verksamheten?
  3. Vilka möjliga hot finns mot verksamheten?
  4. Vilka sårbarheter existerar och vad är de möjliga konsekvenserna?
  5. Vilka skyddsåtgärder bör vidtas?

Säkerhetsskyddsanalys med SRS

säkerhetsbolaget SRS är vi experter på säkerhetsskyddsanalyser. Samarbeten med ert företag, organisation eller myndighet gällande detta påbörjas med en förstudie, vilken mynnar ut i en konkret handlingsplan. På så vis kommer vi fram till samtliga steg i processen ni behöver ta för att er säkerhetsskyddsplan ska fungera – så att ni kan ägna er åt att uppnå era mål. Välkomna att kontakta SRS för att ta reda på hur vi kan leda er verksamhet framåt.