Vad är bakgrundskontroller?

Vad är bakgrundskontroller?

Bakgrundskontroller är en säkerhetstjänst som de flesta bolag behöver någon eller flera gånger under sin verksamhetstid. En bakgrundskontroll är en kontroll som görs för att säkerställa att företag ingår i partnerskap, samarbeten eller avtal med parter som inte uppvisar några riskindikatorer. Det vill säga, bakgrundskontroller är ett instrument för att minimera risken för att en extern part påverkar en organisations verksamhet negativt i framtiden.

Varför utförs bakgrundskontroller?

En av de mest förekommande orsakerna till att företag anlitar säkerhetsbolag för att utföra bakgrundskontroller är för att säkerställa att potentiellt nyanställd personal inte medför några identifierbara risker för företaget, för att lagen kräver det vid t.ex. en säkerhetsprövning eller inför en IPO.

Bakgrundskontroller med SRS

SRS är säkerhetsbolaget som tar ansvar för er säkerhet. Med bred erfarenhet av bakgrundskontroller och företagsutredningar är vi en helhetsleverantör av säkerhet, skydd och trygghet för företag, myndigheter och privatpersoner i Sverige och globalt. Kontakta oss för att låta oss leda er till rätt säkerhetslösningar för er.