Vad är personlig säkerhet?

Vad är personlig säkerhet?

Personlig säkerhet med Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen i Sverige har som ansvarsområde att förebygga och hantera hotbilder mot rikets centrala statsledning samt att säkerställa dessa människors personsäkerhet. Till följd av detta uppdrag tar Säkerhetspolisen, tillsammans med Polismyndigheten, fram en handbok vid namn “Personlig säkerhet”, varav den senaste utgåvan publicerades 2018. Den ska förhindra och hjälpa personer hantera hotsituationer. Handboken Personlig säkerhet vänder sig i första hand till politiker i Sverige, men kan även läsas och appliceras av andra yrkesgrupper.  

Personlig säkerhet med SRS

För oss på säkerhetsbolaget SRS handlar personlig säkerhet om att säkerställa tryggheten för den enskilda individen eller dennes familj. Både privatpersoner och representanter från företag eller myndighet kan hamna i ett riskfyllt sammanhang, såväl på resande fot som i yrkesrollen eller hemmet. Därför ser vi på SRS till att säkerställa trygghet och eliminera risker i alla situationer där ett hot känns möjligt eller är närvarande. Välkomna att höra av er till oss för att ta reda på vad vi kan hjälpa er med att förhöja er organisations säkerhet inom allt från cybersäkerhet och säkerhetsledning till krisledning och riskbedömning.