Säkerhetstjänst i Sverige

Vad är säkerhetstjänst?

Vad är säkerhetstjänst?

Säkerhetstjänsten i ett land synonymiseras ofta med dess säkerhetspolis. De utgör organet som har ansvar för att samla in information om invånarna i landet, för att kunna skydda dem mot brott. I Sverige ligger detta ansvar på Säkerhetspolisen (Säpo) och delar av Försvarsstaben (Fst).

Ordet “säkerhetstjänst” används även för att beskriva en samling tjänster med säkerhetsförbättrande eller -uppehållandesyfte, vilka utförs av myndigheter och privata säkerhetsföretag i Sverige. Således är säkerhetstjänster något som Scandinavian Risk Solutions levererar dagligen, till verksamheter världen över. 

Vi på SRS är ett säkerhetsbolag som agerar helhetsleverantör av säkerhet för företag, myndigheter och privatpersoner globalt. Välkomna att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.