Pressmeddelande Systembolaget

Systembolaget väljer Scandinavian Risk Solutions (SRS) som leverantör av kvalificerade säkerhetstjänster. Avtalet gäller från juni 2019 och gäller i två år med möjlighet till förlängning.

Systembolaget tecknar ramavtal med SRS för försörjning av kvalificerade säkerhetstjänster. Avtalet gäller från juni 2019 och kommer ombesörja Systembolagets behov inom säkerhetsanalys, krishantering, hotbildsanalyser, bakgrundskontroller och utredningar.
Scandinavian Risk solutions (SRS) har valts som leverantör baserat på följande kriterier: stabil och långsiktig leverantör, kvalité, väldokumenterad erfarenhet, miljöarbete och sammantaget bästa prisnivå.

SRS ser fram emot att stötta Systembolagets viktiga arbete kring sina medarbetares säkerhet och att kunna bistå med specialistkunskap och resurser vid behov.

Scandinavian Risk Solutions (SRS) är en ledande leverantör inom Security Risk Management för svenska och internationella organisationer i Sverige och utomlands. SRS har sedan 2004 framgångsrikt levererat säkerhetstjänster och krisstöd till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Som strategisk säkerhetspartner erbjuder SRS effektiv säkerhetsledning, personal-, fysisk- och cybersäkerhet.

För mer information kontakta: Kristina Sahle, Head of Sales, 08-440 90 70