PRESSMEDDELANDE

2020-06-15 malmö

Scandinavian Risk Solutions (SRS) vinner Malmö stads upphandling rörande säkerhetskonsulttjänster med uppdragsstart juni 2020. Avtalet löper över en period på två år med möjlighet till förlängning.

Malmö Stad tecknar avtal med Scandinavian Risk Solutions (SRS) för tillhandahållande av säkerhetskonsulttjänster i form av rådgivning, utbildning och genomförande av utredningar samt, vid behov, kompetensförstärkning.

Avtalet gäller från 12e juni 2020 och kommer ombesörja stadens behov inom bland annat bakgrundskontroller, internutredningar, utbildningar, omvärldsbevakning, personsäkerhet, risk- och säkerhetsanalyser, systemsäkerhet, skyddsspaning, teknisk säkerhetsskyddsundersökning (TSU) och informationssäkerhet.

Scandinavian Risk Solutions (SRS) har valts som leverantör baserat på en rad kommersiella och kvalitativa faktorer såsom kompetens, leveransförmåga och dokumenterad erfarenhet.

”Vi ser fram emot att stötta Malmö stad i sin strävan att fortsätta bygga ett samordnat, systematiskt och effektivt säkerhetsarbete för att skapa ett säkrare och tryggare Malmö för både Malmöbor och medarbetare”, säger Ilya Treutiger, VD på SRS.

För mer information kontakta: Kristina Sahle, Chief Commercial Officer, 08-440 90 70