Vad är riskbedömning?

Vad är riskbedömning?

Säkerhetsläget inom ett visst geografiskt område blir alltmer svårtolkat och komplicerat, vilket i sin tur gör det svårare att bedöma påverkan på både verksamheter och för privatpersoner. För att hantera denna osäkerhet kan man ta hjälp av professionellt utförda riskbedömningar. Men vad innebär egentligen en riskbedömning?

Vad är en riskbedömning?

En riskbedömning är en strukturerad metod för identifiering och bedömning av säkerhetsrisker relaterade till en organisation eller en privatperson. Utöver översyn och analys av säkerhetsrisker ingår även en utvärdering av riskernas eller hotens allvar och hur de bäst ska bemötas. En riskbedömning ger ett välgrundat underlag och tydliga rekommendationer på vilka säkerhetsriskerna är och hur de kan minimeras på ett kostnadseffektivt sätt. 

Hur används en riskbedömning?

Riskbedömningar används både preventivt och i händelse av en uppkommen händelse, till exempel vid ett konkret hot. Syftet med att utföra riskbedömningar, antingen löpande under en längre tid eller som en punktinsats, är att få en tidig och faktabaserad bild av potentiella hot för att kunna ta fram en handlingsplan för hur situationen ska hanteras. Riskbedömningar kan också vara till hjälp efter att en incident ägt rum för att få en överskådlig bild av läget.

Riskbedömningar med SRS

Säkerhetsbolaget SRS erbjuder professionella riskbedömningar utifrån era behov. Oavsett om ni är ett företag, organisation, myndighet eller privatperson identifierar vi era potentiella säkerhetsrelaterade risker med hjälp av en bred omvärldsbevakning och ledande tekniska lösningar. Med utgångspunkt i våra riskbedömningar kan vi hjälpa er att skydda det som är viktigt för er, så att ni kan fokusera på att driva er verksamhet framåt eller vara lugna i vetskapen om att du som individ är i trygga händer. Kontakta oss för att ta reda hur vi kan hjälpa er framåt.