Vad står RSA för?

Vad står RSA för?

Akronymen RSA kan ha många betydelser, men inom svensk säkerhetsbransch används främst en: risk- och sårbarhetsanalys. 

Vad är RSA? 

Att låta en risk- och sårbarhetsanalys genomföras är att ta klivet mot proaktiv säkerhet. Denna typ av riskbedömning tillser er nämligen att upptäcka, värdera samt agera eller förbereda er på hur ni ska göra det i framtiden. På så vis kan alla typer av verksamheter och organisationer minimera riskerna och öka sin motståndskraft.  

Vilka kan gynnas av en RSA? 

Enligt lag (2006:544) ska regioner och kommuner låta en risk- och sårbarhetsanalys genomföras, för att veta hur de skulle påverkas av samt hur de bör agera i extraordinära händelser. Även andra sorters verksamheter och myndigheter har gynnats av att kontinuerligt arbeta med riskbedömningar och omvärldsbevakning. Välkomna att kontakta oss på säkerhetsbolaget SRS, så leder vi ert företag rätt.