Ekofascism- En överblick

john-towner-89PFnHKg8HE-unsplash

RAPPORT

Begreppet ekofascism har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, främst genom terrorattentaten i Christchurch och El Paso 2019 men även här i Sverige efter branden mot en nedlagd minkfarm i Sölvesborg hösten 2019.  SRS har tagit fram en rapport om rörelsen. Förutom en genomgång av rörelsens ursprung och uppbyggnad täcker rapporten hur spridd rörelsen är idag, hur den verkar samt vilka kopplingar den har till andra organisationer. Avslutningsvis finns det en hotbedömning gällande hur rörelsen kan komma att påverka omvärlden framöver.

Kort sammanfattning:

  • Ekofascism är ett gammalt fenomen med rötter inom våldsbejakande högerextremism, främst fascism och nazism, som har ompaketerats och fått nytt fäste under 2010-talet.
  • Rörelsen utvecklas och sprids över internet och har vid ett flertal tillfällen motiverat till våldsdåd.
  • Begreppet ekofascism har rötter i det tyska 1930-talets nazistiska retorik om livsrum (Lebensraum) och idén om blod och jord (Blut und Bunden).
  • Ekofascister anser att jorden är överbefolkad, vilket motiverar frågan om rasernas separation och vissas utrensning. Pentti Linkola och Savitri Devi framhålls som ekofascistiska förebilder.
  • Högerextrem accelerationism är en tillhörande idé om att påskynda radikal social förändring och samhällskollaps genom bland annat våldshandlingar.
  • Ekofascistiskt motiverade aktörer bedöms utgöra ett potentiellt, om än hittills begränsat, hot mot demokratiska samhällen.

Få tillgång till hela rapporten genom att maila till: intelligence@srsgroup.se, märk mailet Ekofascism.