SRS satsar på antikorruption med unik kompetens

SRS-inv-gb

Christer Liljenberg, Johan Walfridsson och Marie Wallin.

Sverige står inför stora utmaningar. Den organiserade brottsligheten sprider sig. Myndigheter, kommuner och näringslivet är alla angripna. Vi ser hur myndigheter och företag infiltreras och hur pengarna rinner ut till kriminella aktörer. SRS satsar nu på att hjälpa organisationer att bygga motståndskraft. Med unik kompetens stärker vi organisationers hållbarhetsarbete och deras förmåga att hantera en motståndare som ständigt ändrar sitt tillvägagångssätt.

SRS vill bidra till en mer rättvis och trygg värld. I snart 20 år har SRS levererat kvalificerade säkerhetstjänster till myndigheter, företag och privatpersoner. Efterfrågan på kvalificerad konsultation för att möta utmaningarna har ökat de senaste åren.

– ”Våra kunder efterfrågade allt oftare stöd och vi förstod att det krävdes en satsning med kvalificerad kompetens och unika arbetssätt för att bistå med utgångspunkten att det i grunden handlar om korruption”, säger Fredrik Janse, operativ chef vid SRS Security.

Som ett första steg i SRS-satsningen på antikorruption rekryterades Johan Walfridsson för att leda utvecklingen av erbjudandet under namnet Special Investigations. Med mångårig erfarenhet från underrättelsearbete vid polisen och försäkrings- och finansbranschen har Johan kunskap av att arbeta med att motverka externa och interna angrepp, ett väl uppbyggt nätverk inom branschen och förståelse för kundernas utmaningar.

Kostnaderna för brottsligheten ökar och hotet är ständigt föränderligt

Bedrägeribrottsligheten omsätter mer än dubbelt så mycket som narkotikahandeln och samhället har ett stort jobb framför sig. Enligt en färsk rapport från organisationen Svenskt Näringsliv uppgår företagens kostnader för brottsligheten till nästan 100 miljarder kronor årligen.  En annan rapport, ”Den sårbara staten”, slår fast att kommuner och myndigheter behöver fortsätta bygga motståndskraft för att hantera sina risker och sårbarheter. Resurserna är emellertid begränsade inom det offentliga och näringslivet lämnas själva att bygga motståndskraft.

– ”Det finns inte något hundraprocentigt skydd för korruptionen då den tar sig förbi uppbyggda strukturer och hela tiden antar nya skepnader. Det är ett ständigt lärande där antagonisterna är de som testar och hittar nya vägar vilket innebär att organisationer har ett stort ansvar i ett självlärande för att skapa en egen och unik motståndskraft”, förklarar Johan.

Helhetsperspektivet och samlad expertis skapar förutsättningar att lyckas

SRS satsning ger organisationer möjligheten till helhetsperspektiv inom antikorruptionsarbetet. Genom expertis och skräddarsydda lösningar bygger din organisation motståndskraft och bidrar samtidigt till arbetet mot FN:s Hållbarhetsmål 16 – fred, rättvisa och starka institutioner.

SRS erbjuder organisationer ett helhetsperspektiv inom antikorruption från det reaktiva och det hastigt uppkomna till uppbyggnad av proaktiva processer och utbildningar. Med unika förmågor och SRS expertråd inom antikorruption erbjuder SRS unika lösningar beroende på kundens utmaningar.  För SRS är arbetet mot korruption ett lagspel på flera nivåer.  Det krävs samlad expertis inom flera områden för att öka kundernas motståndskraft och på sikt hela samhällets motståndskraft.

SRS expertis består av förmågor inom bolaget och genom ett nätverk av flertalet upparbetade och betrodda förmågor som har handplockats för ändamålet. Två centrala förmågor i antikorruptionsarbetet är Christer Liljenberg och Marie Wallin.

”För mig var det en självklarhet att hoppa på uppdraget att vara med och hjälpa organisationer i deras antikorruptionsarbete”, säger Christer med mångårig erfarenhet på området som bland annat utredningschef i Sverige och Danmark och koncernsäkerhetschef på försäkringsbolaget If i Norden och Baltikum.

Marie är juridisk expert på frågor som rör antikorruption och finansiell brottslighet. Hon har bakgrund som bland annat kammaråklagare och har varit sakkunnig hos både Brottsförebyggande rådet och inom Polismyndigheten.

”Att samarbeta tillsammans med en aktör som SRS som vill bidra till att företag och organisationer gör rätt och arbetar proaktivt var för mig avgörande när jag tackade ja till att arbeta med SRS”, säger Marie.

SRS expertis gör det möjligt för organisationer att få tillgång till en unik förmåga att hantera hela vidden av utmaningar inom korruption från början till slut.

Vad kan du som företag eller organisation göra?

Det finns ingen ”quick fix”. Det är ett envetet arbete som börjar med att du som organisation accepterar att antikorruption är ett område du måste hantera, både reaktivt och proaktivt. Du måste förstå att din organisation kan vara del i ett väl utstuderat ”brottsmanus” utan att veta om det.  Det första steget är att göra en objektiv analys av omvärlden och ställa marknaden mot dina egna risker och sårbarheter. Det andra steget är att du behöver anta ett perspektiv som är både reaktivt och proaktivt. Du behöver förmågan att hantera reaktiva händelser men framför allt stärka din proaktiva upptäcktsförmåga.

I praktiken kan det handla om proaktiva åtgärder som nulägesanalyser, bakgrundskontroller av personal och underleverantörer eller att stärka den reaktiva förmågan att utreda uppkomna externa eller interna angrepp. Exempelvis ser SRS att det finns flera modiga företag som agerar föregångare och inrättar två olika visselblåsarkanaler – en internt och en externt. Syftet med dubbla kanaler är att upptäcka varningssignaler både inom och utanför bolaget. Staten och kommunerna pratar om att offentlighetsprincipen ger motståndskraft och då är visselblåsningen ett sätt för näringslivet att öka densamma.

– ”Jag har kanske ett naivt perspektiv men personligen vill jag tro att alla bolag strävar efter att motverka korruption och mutor och att de inte vill göra affärer med den organiserade brottsligheten. Det är ingen hållbar affärsidé på sikt”, säger Johan avslutningsvis.

När du finner en avvikelse som har tecken på korruption; agera och jobba systematiskt. Har du inte förmågan själv, så ta hjälp!

Vill du veta mer om hur SRS kan stötta dig och din organisation i ert antikorruptionsarbete vänligen kontakta SRS på mail@srgroup.se.