Vad är personsäkerhet?

Vad är personsäkerhet?

Personlig säkerhet i hemmet och på jobbet

Personsäkerhet är personlig säkerhet som handlar om att säkerställa trygghet för en särskild person eller familj, antingen för att personen eller familjen i fråga ska kunna känna trygghet i vardagen eller i samband med en specifik incident. Både privatpersoner och personer med specifik tjänst inom ett företag, organisation eller myndighet kan hamna i riskfyllda situationer eller kan vara i behov av personsäkerhet i förebyggande syfte.

Hur tillgodoses personsäkerhet?

Säkerställandet av god personsäkerhet handlar om att betrakta helheten och kan innebära lösningar där olika säkerhetsaspekter som omvärldsbevakning, hot- och riskbedömning, fysisk säkerhet och utbildning spelar in. SRS lägger stor vikt på förebyggande och löpande säkerhetsåtgärder för att minimera risken för incidenter, och för att säkerställa att omedelbar och korrekt åtgärd sätts in vid en incident. Om situationen kräver det sätts operativt personskydd in. 

Personsäkerhet med SRS

SRS erbjuder en mängd olika tjänster som syftar till att minska risken före, under och efter en händelse eller incident, allt för att du ska känna dig trygg. Vi på säkerhetsbolaget SRS är auktoriserade och godkända av Länsstyrelsen enligt FAP 573-1 att bedriva personsäkerhetsarbete. Våra medarbetare har alla arbetat med personsäkerhetsfrågor i olika miljöer, både nationellt och internationellt, och har en bred erfarenhet av att hantera incidenter som kan uppstå för såväl privatpersoner och som personer i tjänst på särskilda företag och myndigheter. Kontakta SRS för att få reda på hur vi kan optimera er personsäkerhet.